Poľský a Ukrajinský preklad

05.11.2012 11:36

Poľský a Ukrajinský preklad je hotovy. Preklad nie je na vysokej úrovni, je to preložené iba cez translate.google.com

Časom sa to všetko opraví, aby si stránku bez problémov mohli prečítať zákaznici na Ukrajine a v Poľsku.

 

 

Polskim i ukraińskim tłumaczenie zostanie zakończone. Tłumaczenie nie jest na wysokim poziomie, to jest tylko przez translate.google.com tłumaczone

Ostatecznie, wszystkie naprawy na miejscu bez żadnych problemów klienci mogą przeczytać w Ukrainie i Polsce.

 

Польський і український переклад завершений. Переклад не на високому рівні, вона переведена тільки через translate.google.com

Зрештою, все відремонтували на сайт без проблем клієнтів, можливо, читали в Україні та Польщі.

Späť

Kontakt

Iveta Galandová
Podhorská
Snina
06901

0940 606 449

© 2012 Všetky práva vyhradené. Ing. Tomáš Galanda

Slovenský vyhľadávač BEST.SK