Stavby

Stavebný zákon (zákon č. 50/1976 v platnom znení) v § 43 obsahuje definíciu stavby:

Stavba je stavebná konštrukcia postavená stavebnými prácami zo stavebných výrobkov, ktorá je pevne spojená so zemou alebo ktorej osadenie vyžaduje úpravu podkladu. Pevným spojením so zemou sa rozumie a) spojenie pevným základom, b) upevnenie strojnými súčiastkami alebo zvarom o pevný základ v zemi alebo o inú stavbu, c) ukotvenie pilótami alebo lanami s kotvou v zemi alebo na inej stavbe, d) pripojenie na siete a zariadenia technického vybavenia územia, e) umiestnenie pod zemou.

Z definície zákona o stavbe vyplýva, že žiadna stavba nemôže byť bez základov, či už sa jedná o rodinný dom, halu, sklad alebo kancelárie. Cieľom našej firmy pri budovaní stavieb je dať základ vzniku spokojnosti v živote rodiny, ktorú dopĺňa rodinný dom; základ pre úspešné podnikanie, ktorého je stavba haly alebo skladu súčasťou; základ pre úspech firmy, ktorá uspokojuje zákaznikov činnosťami, ktoré sú vykonávané v kanceláriách. Kvalitné a bezproblémové zrealizovanie budovy, či už rodinnej alebo priemyslenej smeruje k spokojnosti zákazníkov. 

Priemyselné stavby

Súčasťou nášho výrobného programu je priemyselná výstavba. Máme skúsenosti s realizáciou rozsiahlych priemyselných stavieb, rekonštrukcií výrobných a skladovacích objektov, s výstavbou nových oceľových hál, rekonštrukciami viacpodlažných administratívnych budov a ďalších priemyselných stavieb.

Rodinná stavba

V našej spoločnosti má nemalý podiel na objeme prác práve výstavba rodinných domov. Realizujeme stavbu rodinných domov na kľúč aj rodinnú výstavbu domov používaných na rekreáciu. Ponúkame tiež výstavbu bytových domov pre renomované developerské spoločnosti v širokom rozsahu - od štandardného prevedenia až po stavebné práce na zakázku veľmi náročných zákazníkov.Zaistíme a prevedieme aj všetky prvky týkajúcich sa interiéru.

 

Každá stavba ja nahlásená na "Technický a skúšobný ústav stavebný", čím je zaručená kvalita stavby nakoľko je kontrolovaná ešte inšpekčným orgánom.

 

 

Kontakt

Iveta Galandová
Podhorská
Snina
06901

0940 606 449

© 2012 Všetky práva vyhradené. Ing. Tomáš Galanda

Slovenský vyhľadávač BEST.SK