Zateplenie

Od väčšiny budov vyžadujeme zaistenie čo možno najstabilnejšej teploty a stupňa vlhkosti v interiéroch v kombinácii s čo najnižšou priepustnosťou zvuku a znižovaním nákladov na prevádzku budovy. Zároveň by si asi každý z nás prial, aby toto prevedenie bolo najlepšie permanentné a bez nutnosti ďalších investícií.

Od kvality tepelnej izolácie budovy sa odvíja nielen výška mesačných prevádzkových nákladov, ale stále častejšie tiež výška nájmu a trhová hodnota budovy. Energetická úroveň tepelnej izolácie budovy je vyjadrená ročnou spotrebou energie v budove. Príčina vysokej spotreby energie spočíva hlavne v nadmerných tepelných stratách spôsobených nedostatočnou izoláciou budov. Ak stena budovy oddeľuje zóny s odlišnými klimatickými podmienkami (napr. −20 °C vonku a +20 °C v budove), stáva sa z nej miesto, kde prebiehajú rôzne procesy prechodu a prestupu tepla. Teplo vždy preniká z teplejších miest do studenších.

 

Zateplenie plní viacero funkcií:

  1. Energetická funkcia - znižuje uníky tepla v zime a zároveň v lete čiastočne bráni vnikaniu horúceho vzduchu do budovy. Viaceré nezávislé štúdie uvádzajú, že komplexným zateplením možno ušetriť až 50 % tepla na vykurovanie budovy.
  2. Ekonomická funkcia - úspory tepla pramo ovplyvňujú náklady na vykurovanie budovy a v lete na jej chladenie. V dnešnej dobe zvyšujúcich sa cien energií sa návratnosť investície stále znižuje (teraz je to 5 - 8 rokov).
  3. Ekologická funkcia - Spotreba energie neznamená len energetické náklady, ale aj plytvanie ekologickými zdrojmi. Nadmerná emisia CO2 (vykurovanie budov: 30 – 35% z celkových emisií do ovzdušia), produkovaného pri spaľovaní rôznych druhov palív do ovzdušia, spôsobuje skleníkový efekt nebezpečný pre nás všetkých.
  4. Hygienická funkcia - Na studenom povrchu stien dochádza v mnohých prípadoch k poklesu povrchovej teploty, čím sa vytvárajú ideálne podmienky pre vznik a rast rôznych húb a plesní. Zateplením sa zyšuje povrchová teplota stien v miestnosti a odstraňuje sa tak jedna zo základných podmienok výskytu spomínaných mikroorganizmov.
  5. Estetické hľadisko - zateplením dostáva budova nový obal v kombinácii s peknou fasádou, ktorý spĺňa požiadavky majiteľa na vzhľad budovy a budova získava nový krajší výzor. Zateplenie zároveň pôsobí aj ako ocharana budovy proti nepriaznivým poveternostným podmienkam.

Naša firma sa zaoberá aj zatepľovaním domov, panelákov a rôznych iných budov ako napríklad kancelárske.

 

                                                           zdroj: Ceresit

Kontakt

Iveta Galandová
Podhorská
Snina
06901

0940 606 449

© 2012 Všetky práva vyhradené. Ing. Tomáš Galanda

Slovenský vyhľadávač BEST.SK